HAKO Treaty Settlement

Taku Tūrangawaewae taku ohooho,
Taku ohooho taku oranga,
E tū ana au i runga i te rae ō aku tupuna,
Tirotiro kau ana ki Tikapa Moana.
Tērā te Tohora e karawhiu ana i ngā tai ō te whakarewa Kauri,
Rū ana taku Kūpenga i te rohe whaanui ō Hauraki.
Mai i ā Mahurangi te punga hei whakamau,
Ngā Kuri ā Whārei te hiku e kowheta ana,
Ngā pā tāwhito hei poitō ō te Kūpenga nui ō aku tupuna,
E kanapanapa ana i runga i te whenua ō Hauraki e!
Tērā ngā pā Kainga ngā pātiki Kura
Whatoro ki roto ki te oneone o ngā awa ngā maunga e!
Matao ana i te korowai ō Papatūānuku,
I hunaia i te repō i tukuna i te pō,
Tērā a Tikarahi te korowai e.
Taku mana, taku ihi, taku oranga e!
Taku oranga, taku ngākau, aku Iwi e!

Welcome to the Hako Treaty Settlement website. This website has been established to enable the Hako Negotiators and Treaty Team to communicate with the people of Hako regarding on-going Treaty Negotiations with the Crown, the Hauraki Collective and other Iwi.